Acil Durum Eğitimleri

 

 

 Acil Durum Eğitimleri

Acil Durum Eğitimlerinde aşağıdaki başlıklar çerçevesinde eğitim verilir.

• Acil Durum Ekiplerinin Kurulması ve Görevleri,

• Acil Durum Planının Hazırlanması,

• Afet Nedir?

• Afet Çeşitleri-Özellikleri-Sonuçlar,

• Dünyanın Oluşumu ve Depremler,

• Deprem Öncesinde-Esnasında-Sonrasında Alınacak Önlemler, 

• Bina Çökme Nedenleri ve Çökme şekilleri,

• Enkazlarda Ekip Güvenliği,

• Enkazlarda Durum Değerlendirilmesi ve Enkaza Giriş Teknikleri,

• Enkazlarda Karşılaşacak Olumsuzluklar,

• Arama-Kurtarma Ekibi Oluşturulması ve Görevleri,

• Enkazlarda Arama-Kurtarma Yöntemleri, 

• Acil Durum Ekipmanları,

• Yaralı Taşıma Teknikleri ve Acil Durumlarda Hareket Tarzı (Sel, Kuraklık, Sıcak Havalar, Fırtına, Yıldırım Düşmesi, Sabotaj, Terör, Patlama, Elektrik Riskleri)

 
     

Hizmet Çeşidini Belirtiniz