Diğer Eğitimlerimiz

 

 

• Ergonomi Eğitimleri

— Ofis Ergonomisi

— Uygulamalı Ofis Ergonomisi Semineri (Ergonomi Ekibi İçin)

— Uygulamalı Ofis Ergonomisi Semineri (Çalışanlar İçin)

— Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi Semineri (Ergonomi Ekibi İçin)

— Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi Semineri (Çalışanlar İçin)

— İşyerinde Ergonomik Riskleri Değerlendirme Yöntemleri ve Hızlı Maruziyet Değerlendirme (Hmd–Quick Exposure Check) Yöntemi

• Kişisel Gelişim Eğitimleri

— Sigaranın Zararları

— Kişisel Hijyen

— Doğru Beslenme

— Stres Yönetimi

— Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

— Kimyasalların Zararları

— Çalışma Ortamı ve Hijyen

— Etkin Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Eğitimi

— Nlp (Beyin Dili Programı)

— Temsil Sistemlerimiz ve İletişim

— Zaman Yönetimi Semineri

— Beden Dili ve İletişim Teknikleri

Eft Yöntemi (Duygusal Özgürleşme Tekniği)

Stres Yönetimi

 

 

 
     

Hizmet Çeşidini Belirtiniz