İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm - Analizleri

 

 

İş Güvenliği Uzmanı

 Çalışma ortamının uygunluğunun, çalışan sağlığı ve verimliliğini etkileyen en büyük faktörlerden biri olduğu kabul görmüş bir gerçektir. 

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun “İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar” maddesi gereği, Med Akademi olarak çözüm ortaklarımız üzerinden aşağıdaki başlıklarda hizmet vermekteyiz.

— Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

— Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü

— Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümleri

— Ortam Havasında Kimyasal Madde Ölçümleri

— Aydınlatma Ölçümü

— Termal Konfor Ölçümleri (Isı, nem)

— Hava Akım Hızı

— İşyeri Gürültü Haritaları

— Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Haritaları

— Toz Ölçümleri ve Toz Dağılımı Haritaları

— Asbest Ölçümleri

— Titreşim Ölçümleri

— Termal Konfor Ölçümleri (Isı, nem)

— Aydınlatma Ölçümleri

— Ağır Metal Ölçümleri

— Buhar ve Gaz Halindeki Organik ve İnorganiklerin Analizleri

 
     

Hizmet Çeşidini Belirtiniz