Kişisel Gelişim Programları

 

 

  Bireylerin daha mutlu ve yaşam kalitelerinin yüksek olması, performanslarını etkileyen engelleri aşmaları ile mümkündür. Med Akademi olarak amacımız, kişisel gelişim programları ile çalışanların güçlü ve gelişime açık yetilerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla Med Akademi
deneyimli eğitmenler ve yaşam koçları ile aşağıdaki konularda kurumsal firmalara çözümler sunmaktadır.

• Uygulamalı Stres Yönetimi


• Zaman Yönetimi


• Hipnotik Dil Kalıplarının İş Yaşamında Kullanımı


• Lider Yönetici Eğitimi


• İletişim Becerileri ve Çatışma yönetimi


• Motivasyon ve Hedef Belirleme


• Etkin Sunum Teknikleri ve Güzel Konuşma


• Güven Odaklı Ekip Oluşturma


• Etkili Satış Becerileri


• Koçluk Becerileri Geliştirme


• Kurum Kültürü ve Kurumdaşlık


Çalışan Destek Programları


Bu programların amacı, kurum genelinde geliştirilmesi planlanan “Mutlu Çalışan, Sağlıklı İşletme” kapsamında, çalışanların iş ve özel yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarını sağlamaya yardımcı olmak ve bunların uzman kişilerin desteği ile çözülmesi için bir platform oluşturmaktır.

— İşgücü kayıplarına sebep olan, ruh ve beden bütünlüğüne engel durumlar ve önlenmesi


— Kas iskelet sistem hastalıklarının oluşumunun önlenmesi ve tedavi prosesleri


— Birikimli travmaların, stresin ve ergonometri problemlerinin nedenleri ve çözüm yolları


— Kaygı sorunlarıyla başa çıkabilmek ve depresyonu engelleyebilmek


— Kriz anında etkili müdahale ve psikolojik destek eğitimi


— Mobbing


— Anne Baba Okulu

 
     

Hizmet Çeşidini Belirtiniz