Patlamadan Korunma Dökümanı

 

 

İş Güvenliği Uzmanı

  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla bir doküman hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.  Med Akademi, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerleri için bu doküman eğitimli ve profesyonel Mühendisleri ile hazırlamaktadır.


  Patlamadan korunma dokümanında, patlama riskleri belirlenerek, patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılır. Ayrıca çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve uygun ekipman, koruyucu sistemler sunulur.

 
     

Hizmet Çeşidini Belirtiniz