İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm ve Analizlerini yaptırmayı ihmal etmeyin!

 

 

 

İş Güvenliği Uzmanı


Çalışma ortamının uygunluğunun, çalışan sağlığı ve verimliliğini etkileyen en büyük faktörlerden biri olduğu kabul görmüş bir gerçektir.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “ İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar” maddesi gereği, Med Akademi olarak çözüm ortaklarımız üzerinden aşağıdaki başlıklarda hizmet vermekteyiz.


* Kişisel Gürültü Ölçümü
* Kişisel Toz Ölçümü
* Kişisel Titreşim Ölçümleri
* Ortam Havasında Kimyasal Madde Ölçümleri
* Aydınlatma Ölçümü
* Termal Konfor Ölçümleri (Isı Nem)
* Hava Akım Hızı
* İşyeri Gürültü Haritaları

  
     

Hizmet Çeşidini Belirtiniz