Patlamadan Korunma Dokümanınızı Med Akademi mühendisleri hazırlasın…

 

 


İş Güvenliği Uzmanı


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği; patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla bir doküman hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.  Med Akademi, Haziran ayı itibariyle yasa ile zorunlu tutulan bu dokümanı eğitimli ve profesyonel mühendisleri ile hazırlamaktadır.

İşyerlerinin patlayıcı ortamları kendi içinde sınıflandırılmakta ve kullanılan malzeme ve ekipmanın bilimsel ölçümleri yapılarak; ortamdaki yayılma hızı ve biçimi, tehlike zonlarının hesaplanması ve kalıcılık değerleri, ekipman/koruyucu sistem seçimi, acil durum hareket tarzları ve uyarı işaretleri ve bunun gibi bir çok konu dokümanın içinde işyerlerine sunulmaktadır


 
 
     

Hizmet Çeşidini Belirtiniz