Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • EMED
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Hayat Kurtaran Altın Kurallar Danışmanlığı

İş yerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak ve İSG kültürü oluşturabilmek için, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma için uyulması gereken en temel kuralların belirlenmesi ve/veya  çalışanlara benimsetilmesi faaliyetlerini içeren çalışmalardır.

Hizmet İçeriği

Altın Kurallarınız varsa;

Her bir altın kural için kampanya başlatılarak her bir altın kuralın yıl içerisine dağılımının yapıldığı ve uygulamaların belirlendiği  bir plan hazırlanması

Kampanya dönenmelerine özel, afişler, yüz yüze/online eğitimler verilmesi, workshop eğitimler ve etkinlikler düzenlenmesi

Yıl boyunca sürecin takip edilmesi

 

Altın Kurallarınız yoksa;

Saha gözetimi ve vakaların değerlendirilmesi

Altın Kuralların oluşturulması, içeriklerin hazırlanması, görev ve sorumlulukların belirlenmesi

Afişler, eğitimler ve etkinliklerin tamamlanması