Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Amaç

İşyerlerinde, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin denetlenerek, çalışanların sağlıklı ve güvende olarak, iyilik hallerinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Hijyen ve Gıda Güvenliği Denetimi Teklif Formu