Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • EMED
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Amaç

Çalışma ortamlarında mevcut ergonomik risklerin değerlendirilerek çalışma ortamının ergonomik çalışma şartlarına uygun hale getirilmesi için öneriler geliştirilerek işyeri çalışanlarının sağlığının korunmasının ve iş verimliliğinin yükseltilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Çalışma Ergonomisi Teklif Formu