Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Amaç

Tarafsız İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetimiz ile konusunda uzman ve tecrübeli bağımsız denetçi ekibimiz, firmalarınız için iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmenize katkı sağlayacaktır.

Sağlık ve güvenlik konusunda üçüncü bir göz olarak, işletme körlüğüne yakalanmadan işyerinizdeki eksikleri ya da uygunsuzlukları tespit ederek, ulusal veya uluslararası mevzuat kapsamında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, önceliklerin tespiti ve ikmal planlarına bağlanarak alınan faaliyetlerin etkinliğinin izlenmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.

Firmanızın her şartta denetimlere hazır olması, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemede gözden kaçan hususların yakalaması ve tazminat masraflarının düşürülmesi Üçüncü Göz Denetim hizmetimiz ile sağlanabilmektedir.

İçerik

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının saha denetimi

- Firmanızın yasal mevzuata uygunluğu

- Firmanızın yönetim sistemleri şartlarına uygunluğu

- Güvensiz davranışların ve kritik konuların değerlendirilmesi

Görülen eksiklikler ve iyileştirme önerilerimiz kapsamlı raporlar halinde orta ve üst kademe yöneticilere sunulara mevcut durum ortaya konulur.