Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Hizmet İçeriği;

Med Akademi, her firmanın risklerine özel raporlamalar yapar. İşletmelerin tüm riskleri görsel anlamda belirlenir ve Risk Değerlendirme raporları fotoğraflı halde firmaların değerlendirmesine sunulur. Yılda 1000’e yakın işletmenin tehlike kaynaklarını belirler, uluslararası alanda geçerliliği olan en uygun metodoloji ile işletmenin Risk Değerlendirme çalışmalarını yaparak riskleri kaynağında yok etmeyi amaçlayan önerilerde bulunur.

Yasa gereği, işyeri için yapılan risk değerlendirmesi, tehlike sınıfına göre aşağıda belirtilen sürelerde yenilenmelidir.

  • çok tehlikeli işyerlerinde 2 yıl
  • tehlikeli işyerlerinde 4 yıl
  • az tehlikeli işyerlerinde 6 yıl

 

İSG bilinci oturmuş, iş sağlığı ve güvenliği zorunluluktan değil, gerçekten gerekli olduğu için yapan birçok firma, risk analizini yılda bir, bazı firmalar ise çok daha kısa aralıklarla yapmaktadır. Özellikle üretim yapılan ve iş ortamı sabit bir düzen içinde ilerlemeyen tersane, inşaat gibi sektörlerde risk değerlendirmesi aylık olarak bile yapılabilir.

Risk Değerlendirme Çalışmaları Teklif Formu