Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • EMED
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Hizmet İçeriği;
  • Med Akademi bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
  • Med Akademi İş Güvenliği Uzmanları, göreve başlamadan önce kapsamlı bir oryantasyon programına katılırlar. Ayrıca Uzmanlar yıl içinde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri alırlar.
  • Med Akademi İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirdikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel İSG eğitimlerini verirler. Med Akademi Teknik Koordinasyon Ekibi ise Uzmanların firmalar için yaptıkları tüm risk analizlerini ve eğitimleri 3. Göz Denetimine tabi tutar.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Teklif Formu