Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • EMED
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Patlamadan Korunma Danışmanlığı

Başta deprem olmak üzere yaşanan/yaşanma olasılığı olan afetler ve acil durumlar ile mücadelede en önemli adım; afetler ve acil durumlar konularında bilgilenmek, hazırlıklı olmak ve yapılan hazırlıkları bir plan dâhilinde uygulamaktır. Etkin afet planlaması, belirli dinamikler ile işleyen bir sürecin yönetimini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle işyerlerinde tüm süreçlerin tanımlandığı/belirlendiği sürekli ve sistematik afet ve acil durum planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Afet/Acil Durum Yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz ile çalışanlara afet ve acil durumlarda doğru davranışların öğretilmesi, acil durum ekiplerinin organizasyonunun sağlanarak eğitim programlarının sürdürülmesi, afetlerin ilk 72 saati için hazırlıklı olunması ve gerçekleştirilen tatbikatlar ile acil tepki kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Hizmet İçeriği

Arama Kurtarma Tahliye Eğitmeni, Yangın Eğitmeni, İş Güvenliği Uzmanı, İlkyardım Eğitmeni, Operasyon Planlama Direktöründen oluşan bir ekiple işletmenin bütününde bir saha gözetim keşif çalışmaları yapılır,

Mevcut durum analizi ve kaynak kontrolü çerçevesinde oluşturulan ön raporun ve iş akış planı oluşturulur.

Çalışma alanında iş süreçlerinin kesintiye uğramasına yol açabilecek tehlikelerin belirlenmesi çalışmaları yürütülür

Olası etkileri azaltmak amacı ile belirlenen ekiplerin oluşturulmasında destek verilir. Ekiplerin eğitimleri sağlanır.

Tehlike avı formları oluşturulur.  Çalışanların ulaşabilecekleri alanlarda konumlandırılması sağlanır.

Ekip sorumluları belirlenerek formların değerlendirilmesine destek verilir.

Tehlike avı çalışmaları sırasında elde edilen çıktılara göre risklerin ve etkileri önceliklendirilir.

İş sürekliliğini ve can güvenliğini sağlamak amacıyla düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasına destek verilir.

Mevcut durum analizi ve kaynak kontrolü(Doküman ve Ekipman Kontrolü) yapılmasına destek verilir.

Afet ve acil durum organizasyonunun oluşturulması ve görevlilerin belirlenmesine destek verilir. Eğitim verilir.

Acil durum tepkisinin çalışanlar üzerinde ki etkisinin ölçümlendirilmesi için belirlenen periyodlarda senaryolu, habersiz ve masa başı uygulamalar şeklinde tatbikatlar yapılır.

Tatbikat sonuç raporları hazırlanır ve paylaşılır.

Danışmanlık faaliyetleri belirtilmiş iş başlıklarının yanı sıra işyerine göre güncellenerek sürdürülür.