Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Patlamadan Korunma Danışmanlığı

Başta deprem olmak üzere yaşanan/yaşanma olasılığı olan afetler ve acil durumlar ile mücadelede en önemli adım; afetler ve acil durumlar konularında bilgilenmek, hazırlıklı olmak ve yapılan hazırlıkları bir plan dâhilinde uygulamaktır. Etkin afet planlaması, belirli dinamikler ile işleyen bir sürecin yönetimini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle işyerlerinde tüm süreçlerin tanımlandığı/belirlendiği sürekli ve sistematik afet ve acil durum planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Afet/Acil Durum Yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz ile çalışanlara afet ve acil durumlarda doğru davranışların öğretilmesi, acil durum ekiplerinin organizasyonunun sağlanarak eğitim programlarının sürdürülmesi, afetlerin ilk 72 saati için hazırlıklı olunması ve gerçekleştirilen tatbikatlar ile acil tepki kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Patlamadan Korunma Danışmanlığı Teklif Formu