Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Afet ve Acil Durum Yönetim Danışmanlığı

İşyerlerinde İlgili standart ve yönetmelikler kapsamında patlama risklerinin değerlendirilerek bu risklere karşı Acil Eylem Planı hazırlanmasında tehlikeli alanların belirlenmesinde gerekli riskli alanlarda kullanılacak ekipmanların özellikleri konusunda danışmanlık yapılarak oluşabilecek herhangi bir patlamanın engellenmesi konusunda destek sağlanır.

Afet ve Acil Durum Yönetim Danışmanlığı Teklif Formu