Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Eğitim Amacı

Bu eğitim ile acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.  Temel İlk yardım eğitimi ile yardıma ihtiyacı olan çalışanınıza ilk müdahale zaman kaybı yaşanmadan çalışma arkadaşı tarafından yapılabilir, bununla paralel olarak çalışanlarınız kendilerini daha güvende hissedecek ve şirkete karşı aidiyet duygusu artacaktır.

 

Bunun yanı sıra, mevzuatta işyerlerinde ilk yardımcı bulundurma şartları kesin bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre,  az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı, tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı ve çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı bulundurması zorunludur.

Eğitimin Süresi

2 gün / 16 saat

Katılımcı Sayısı

1 grup 7 – 21 kişi

Eğitim Modeli

yüz yüze sınıf eğitimi 

 

Temel İlk Yardım Eğitimi Teklif Formu