Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Amaç

İşyerlerinde, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin denetlenerek, çalışanların sağlıklı ve güvende olarak, iyilik hallerinin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Gıda Güvenliği & Hijyen Denetimi ile;
  • Eksik ve yanlışlarınızı tarafsız ve uzman bir göz aracılığı ile görün,
  • Gerekli önlemleri alarak sürekli gelişim sağlayın,
  • Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluk kazanın,
  • Tarafsız bir kurum tarafından denetlenerek firmanızın imajını yükseltin,
  • Firmanızın gelişimini gerçek verilere, analiz ve denetim raporlarına göre belirleyin.