Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Eğitim Amacı

Bu eğitim ile acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır.  Temel İlk yardım eğitimi ile yardıma ihtiyacı olan çalışanınıza ilk müdahale zaman kaybı yaşanmadan çalışma arkadaşı tarafından yapılabilir, bununla paralel olarak çalışanlarınız kendilerini daha güvende hissedecek ve şirkete karşı aidiyet duygusu artacaktır.

 

Bunun yanı sıra, mevzuatta işyerlerinde ilk yardımcı bulundurma şartları kesin bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre,  az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı, tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı ve çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı bulundurması zorunludur.

Eğitimin Süresi

2 gün / 16 saat

Katılımcı Sayısı

1 grup 7 – 21 kişi

Eğitim Modeli

yüz yüze sınıf eğitimi 

 

Eğitim İçeriği

Genel İlk Yardım Bilgileri

Vücut Sistemleri

Temel Yaşam Desteği

OED Kullanımı

Hava Yolu Tıkanıklıklarında İlk Yardım Uygulaması

Kanamalarda İlk Yardım

Yaralanmalarda İlk Yardım

Yanık, Soğuk ve Sıcak Acillerde İlk Yardım

Bilinç Bozukluklarında ve Ciddi Hastalıklarda İlk Yardım

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıklarında İlk Yardım

Zehirlenmelerde İlk Yardım

Boğulmalarda İlk Yardım

Acil Taşıma Teknikleri