Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Eğitimin Amacı

Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak amacıyla, alınması gereken önlemlerin yer aldığı patlamadan korunma dokümanın ilgili işyerleri için hazırlanması ve gerekliliklerinin yapılması zorunludur. Bu çalışma ile işyeri ve çalışanların güvende tutulması amaçlanmaktadır.

 

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde) işverenler tarafından “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması gerekmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Teklif Formu