Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Eğitimin Amacı

Bu eğitimle, İşyerlerinde oluşabilecek her türlü acil durumun en az hasarla sonlandırılması için tüm sürecin doğru yönetilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Eğitimin Süresi

4 saat

Katılımcı Sayısı

Maksimum 20 kişi

Eğitim Modeli

yüz yüze uygulamalı sınıf eğitimi

Eğitim İçeriği

Risklerin Derecelendirilmesi ve Yüksek Riskli Bölgelerin Tespiti

Uygulanması Mümkün Olan Çeşitli Eylem Yollarının Belirleme

İmkân, Fırsat ve Kaynakların Belirlenmesi,

Gerekli İnsan Gücü, Malzeme Kaynakları ve Örgütlenme Şeklinin Belirlenmesi,

Afet ve Acil Yardım Kritik Görev ve Görevlilerin Belirlenmesi ve Görev Tanımlarının Geliştirilmesi

Komuta ve Acil Durum Servisleri

Afet ve Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimleri,

Afet ve Acil Durumlara Yönelik Standart Operasyon Prosedürleri ve Kontrol Listelerin Hazırlanması,

Acil Çıkış / Yangın / Tahliye Durumlarının Belirlenmesi

Masa başı veya Uygulamalı Tatbikatların Yapılması

Ölçülebilir Göstergeler Belirleme, Ölçme ve İzleme