Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Ergonomi Danışmanlığı

Ergonomi danışmanlığı; işyerinde çeşitli katılım yöntemleri ve tekniklerinin kullanımını kapsayan, çalışma alanlarında ergonomik prensiplerin uygulanmasına yönelik bir danışmanlık hizmetidir.

 

Ergonomi danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde; çalışma alanlarının ergonomik risk değerlerinin belirlenerek işyeri ergonomik risk haritasının belirlenmesi, çalışma alanlarının ergonomik prensipler çerçevesinde düzenlenmesi ve bu çalışmalar sonucunda olası meslek hastalığı ve iş kazaları oranlarının sıfıra düşürülmesi hedeflenmektedir.

Hizmet İçeriği

Kullanılmasına karar verilen ergonomik risk analizi yöntemi eğitiminin belirlenen ekibe verilmesi

Ergonomik risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi

Ergonomi komitesinin oluşturularak alınacak önlemlere karar verilmesi

Çalışma ortamının ergonomik dizaynı

Ergonomik Risk Haritasının oluşturulması

Ergonomi Eylem Planının oluşturulması