Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı ile çalışanların sıfır kaza için kurum içi emniyetli davranış geliştirme kültürünü benimsemelerini ve bu kültürü kendi ekiplerine ve kurum geneline yaymalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Hizmet İçeriği

Saha gözlemleri

Focus grup görüşmeleri

İhtiyaçların belirlenmesi

Eğitim modüllerinin oluşturulması (çalışan, gözlemci, yönetici)

Prosedür, talimat ve formların hazırlanması

Eğitimlerin tamamlanması

Afiş, pankart, video vb tanıtım materyallerin hazırlanması

Uygulamaların izlenmesi

Gözlemlerin değerlendirilmesi

Yönetim komitesi toplantısı

Son durum raporunun sunulması