Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Hizmet İçeriği;

Eğitimleri amacı işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda ve karşılaşabilecekleri mesleki riskler ve bu riskler için alınması gerekli tedbirler konusunda bilinçlendirilirler.

 

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince;

  • Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat verilecek ve 3 yılda en az bir kere tekrarlanacak.
  • Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat ve 2 yılda en az bir defa tekrarlanacak
  • Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat ve yılda en az bir defa tekrarlanacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimleri Teklif Formu