Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
Hayat Kurtaran Altın Kurallar Danışmanlığı

İş yerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak ve İSG kültürü oluşturabilmek için, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma için uyulması gereken en temel kuralların belirlenmesi ve/veya  çalışanlara benimsetilmesi faaliyetlerini içeren çalışmalardır.

Hayat Kurtaran Altın Kurallar Danışmanlığı Teklif Formu