Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×
İSG Katip Nedir?

İSG Katip bir yazılımdır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası yürürlüğe girdikten hemen sonra 2012 yılında devreye alınmıştır. İSG-Katip sistemiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın firmalarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk kontrol ettiği konu olan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamının kontrolünü yapar. E-devlet sistemile entegre çalışan İSG Katip yazılımıyla, iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerinin teftişlerine gerek kalmadan Çalışma Bakanlığı hizmet almayan tüzel kişilikleri belirleyerek cezai işlem yapabilmektedir. 2017 itibariyle en temel osgb hizmetleri olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti almamanın aylık cezası 10 bin TL'nin üzerindedir ve cezai işlem isg-katip üzerinden takip edilebildiği için geri dönük yapılabilmektedir.

 

İSG Katip Onay Süreci

Aldığınız İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetlerinin resmi olarak başlaması için bir şirket yetkilinizin kendi e-devlet şifresiyle İSG KATİP sistemine giriş yaparak aldığınız hizmetimizi onaylaması gerekmektedir.

İSG Katip Sistemine Giriş »
 
  • Öncelikle onaylama işlemini yapacak kişinin (SGK evraklarında şirket yetkilisi olarak gözüken kişinin) kendi e-devlet şifresini almış olması gerekmektedir. Bu şifre herhangi bir PTT şubesinden alınabilir.
  • E-devlet şifresiyle İSG Katip Sistemine giriş yapıldıktan sonra sol taraftaki menü'den Hizmet Alan İşyeri Modülü'ne tıklanması gerekmektedir. Eğer bu alan gözükmüyorsa, ilgili kişi SGK nezdinde şirket yetkilisi olarak gözükmüyor demektir. Bu durumda şirketinizin bir imza yetkilisinin bir dilekçeyle SGK Sicil Servisine başvurması ve ilgili kişinin İSG-KATİP sisteminde şirketinizin yetkilisi olarak atanmasını sağlaması gerekmektedir.
  • Sağ tarafta şirketinize hizmet veren iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin bilgileri belirecektir. Herbirinin üzerine tıklandıktan sonra yukarıdaki Onayla butonuna basılarak onaylama işlemi gerçekleştirilecektir.

Bu işlemler gerçekleştikten sonra Bakanlığın veri tabanında şirketiniz iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunduruyor olarak gözükecek ve resmi olarak hizmet başlamış olacaktır.

 

OSGB Hizmetleri Neden Med Akademi OSGB’den Almalısınız?

Med Akademi olarak 2009 yılında “Hayatlarımız birbirimize bağlı” dedik ve bir yola çıktık.
2011 yılında ikinci şirketimiz Medikal Akademik Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ni kurduk. Ve bu sayede kurumların ihtiyaçlarını tek elden çözme misyonumuzu devam ettirdik. Yaklaşık 12 yıllık deneyimimizi bu alanda da kurumların hizmetine sunduk. Günümüzde Türkiye'de 2000'den fazla OSGB var. Ama biz farklı bir amaç için yola çıktık! Amacımız; yaptığımız işin kalitesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla fark yaratmak ve alışkanlıkları değiştirmek.
İş Sağlığı ve Güvenliği bir yaşam biçimi!
İSG hizmetlerini sürdürülebilir hâle getiriyoruz.
Hepimizin bildiği gibi günümüzde iş sağlığı ve güvenliği bir yaşam biçimi. İSG’nin gelecekte de hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacağını öngörüyoruz. Bu nedenle İSG hizmetlerinin sürdürülebilir olması için çalışıyoruz.