Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
  • EMED
  • PDF file
  • Med Kampüs
  • Yazılıma Giriş
×

Neden Ergonomi Eğitimi Aldırmalıyız?


Tüm dünyada sağlık ve kaza nedeniyle meydana gelen 3 günden uzun süreli devamsızlıkların üçte birinden fazlası ‘elle ve vücutla çalışma’dan kaynaklanmaktadır. Sadece İngiltere’de 2001/2002 döneminde 1,1 milyon çalışan mevcut veya daha önceki işlerinden kaynaklanmış kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurmuştur. Bunun sonucu olarak 12,3 milyon iş günü kayıp yaşanmıştır. Bu istatistikler, bu rahatsızlıklara sahip bir işçinin bir yıl içinde ortalama 20 işgünü devamsızlık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Çalışanları bu konularda eğitmek kurumların aslında farkında olmadıkları birçok maliyetten kurtulmalarına olanak tanımaktayken AB direktifleri doğrultusunda Türkiye’de yeni çıkan yönetmelikler, çalışanları bu konuda eğitmeyi yasal bir zorunluluk haline getirmiştir. Ama tüm bunlardan önemlisi bir iş verenin çalışanının sağlığıyla ilgili tedbirler almasının ve çalışanını bu konuda bilinçlendirmesi zorunluluğudur.

Ofis Ergonomisi ve Ekranlı Araçlarda Çalışma Eğitimi; Omurganın fonksiyonunu ve sağlıklı olmayan elle ve vücutla çalışma yöntemlerinin hangi akut ve kronik sağlık problemlerine yol açacağının;
Sözkonusu problemlerin hayat kaliteleri üzerindeki olumsuz etkilerinin;
Kaldırma, indirme, çekme, itme ve taşıma aktiviteleriyle, sık tekrarlanan hareketlerinin doğru yöntemlerinin; İşyerlerinde söz konusu sağlık problemlerine yol açacak ergonomik tehlikeleri tespit etmek ve bunların risklerini nasıl analiz edilebileceğinin;

Sözkonusu problemlerin hayat kaliteleri üzerindeki olumsuz etkilerinin;
Kaldırma, indirme, çekme, itme ve taşıma aktiviteleriyle, sık tekrarlanan hareketlerinin doğru yöntemlerinin; İşyerlerinde söz konusu sağlık problemlerine yol açacak ergonomik tehlikeleri tespit etmek ve bunların risklerini nasıl analiz edilebileceğinin;
Kinetik bilim dalının gerektirdiği sağlıklı çalışma prensiplerini nasıl kendi işlerinde uygulayacaklarının tanımlanmasını amaçlar. Bu eğitim, ofiste bilgisayar başında çalışanlardan, orta derecede ağırlıkta eşyaları kaldırıp taşıyanlardan, raflı sistemlerle çalışanlara, işleri gereği sık sık eğilip kalkma hareketlerini yapmak zorunda kalanlardan, üretim bantlarında aynı hareketi sürekli tekrarlayanlara kadar tüm personele önerilir.

Eğitimin sonunda katılımcılar;
- Omurganın fonksiyonunu ve sağlıklı olmayan elle ve vücutla çalışma yöntemlerinin hangi akut ve uzun süreli sağlık problemlerine yol açacağını öğrenir,
- Sözkonusu problemlerin hayat kaliteleri, aile yaşamları, uyku düzenleri ve psikolojileri üzerindeki olumsuz etkilerini anlar,
- Kalkma,oturma,kaldırma, indirme, çekme, itme ve taşıma aktiviteleriyle, sık tekrarlanan hareketleri nasıl yanlış yaptıklarını ve doğrularının nasıl olması gerektiğini görür,
- İşyerlerinde söz konusu sağlık problemlerine yol açacak tehlikeleri tespit etme ve bunların risklerini nasıl basitçe analiz edeceklerini öğrenir,
- Kinetik bilim dalının gerektirdiği sağlıklı çalışma prensiplerini nasıl kendi işlerinde uygulayacaklarını, görürler.

Neden Ergonomi Eğitimi Aldırmalıyız?

Tüm dünyada sağlık ve kaza nedeniyle meydana gelen 3 günden uzun süreli devamsızlıkların üçte birinden fazlası ‘elle ve vücutla çalışma’dan kaynaklanmaktadır. Sadece İngiltere’de 2001/2002 döneminde 1,1 milyon çalışan mevcut veya daha önceki işlerinden kaynaklanmış kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurmuştur.