Med Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi
loader
img
 • EMED
 • PDF file
 • Med Kampüs
 • Yazılıma Giriş
×

Neden Patlamadan Korunma Dökümanı Yaptırmalıyız?


Bilindiği üzere tehlikeli kimyasallar, hem kimya endüstrisinde hem de pek çok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Özellikle alevlenebilir malzemelerin tutuşturucu kaynaklarla oluşturabileceği tehlikeler sonucunda büyük kayıplar oluşabilmektedir. Bu sebeple temel olarak önlemleri tam tanımlayabilmek için, tehlike veriskleri doğru değerlendirmekten geçmektedir.

Patlayıcı Ortam Nedir ?
Patlama tıpkı yangında olduğu gibi yanıcı, yakıcı maddeler in ve tutuşma kaynaklarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkan yangına göre çok daha yüksek hızlarda gerçekleşerek basınç veısıdalgası oluşturan bir olaydır. işletmelerden,hazırl anması istenilen"Patlamadan Korunma Dökümanı" ise işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan mad­ delere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut alınması gerekli önlemleri belirten proaktif bir metodun uygulanmasıolarak tanımlanabilir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Gereken Bazı İşletmeler Nelerdir?

 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri, Maden Ocakları
 • Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler, Kimyevi Tahlil Laboratuvarları
 • Boya ve Tiner imalathaneleri , Un, Şeker, Ni şast a Fabrikaları
 • Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri, Boya işlemi Yapılan/Boyahane içeren işletme ler, Ham Deri imalathaneleri
 • Akü imalathanelerinin Bazı Bölümleri
 • Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağimalathaneleri. Kağıt Fabrikaları
 • Aluminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.


Niçin PKD Hazırlanır?
PKD ha zırlamanın amacı işyerlerinde muhtemel patl ayıcı ortamları belirli yaklaşımlarla tespit ederek çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alın­ması gereken önlemlerin değerlendirilmesidir.
İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması ger­ekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30 .04 .2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde ) işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlatılmasıgerekliliği belirtilmektedir.

Değerlendirmeler;
Patlamadan Korunma Dokümanı için sadece yasal zorunluluklardan dolayı aksion alınmaması, firmanızda alevlenebilir malzemelerden dolayı yangın çıkabileceğini unutmayınız.
Patlamadan Korunma Dokümanı sadece doküman olarak kalmamalıdır. Dokümandaki verilere göre ekipman seçimi, tehlike bölgelerle ilgili aksiyon planları oluşturmayı unutmayınız.
Patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlayınız. Eğitim için Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayan uzmanlardan destek alınız.